Kullens Materialhantering AB

Vi på Kullens Materialhantering AB bryter och erbjuder försäljning av stenar och berg i olika fraktioner. Nedan kan du läsa mer om vilka fraktioner vi kan erbjuda försäljning inom .

Läs mer

Kontakta oss

Är du i behov av sten och grus, eller behöver du hyra våra maskiner? Kontakta oss för frågor eller offert så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss

Natursten

0-2 mm

0-4 mm

0-8 mm

0-10 mm

0-18 mm

8-16 mm

16-32 mm

Natursten

Bergsten / grus

0-4 mm

undefined

0-8 mm

undefined

0-16 mm

undefined

0-32 mm

undefined

0-90 mm

undefined

2-5 mm

4-8 mm

8-16 mm

8-16 mm